Urolon™ Stres Üriner İnkontinans Tedavisi

Urolon™ Stres Üriner İnkontinans Tedavisi

Stres Üriner İnkontinans:

Toplumda pek çok kişide istemsiz bir şekilde karın içi basıncının artışına bağlı olarak idrar kaçırma şikayeti mevcuttur. İdrar kaçırma sorunu, bir kişinin tüm gündelik hayatını etkileyen, sosyal aktivitelerini kısıtlayabilen bir durumdur.

İstemsiz olarak idrar kaçırma durumu, üriner inkontinans olarak adlandırılmaktadır. Üriner inkontinasın Çeşitli tipleri bulunmakla birikte en sık görülen tipi Stres Üriner İnkontinansı (SUI) olarak adlandırılmaktadır. SUI’li hastalar, öksürme, hapşırma, ıkınma veya fiziksel egzersiz gibi aktivitler esnasında, karında ani basınç artışı olduğunda istemsiz olarak idrar kaçırırlar.

Kadınlarda daha sık görülmektedir. Doğumlar sonrası meydana gelen bağ dokusu zayıflamaları, genetik yatkınlık, menapoz, şişmanlık, kabızlık, geçirilmiş jinekolojik ameliyatlar ve beslenme bozuklukları sebebiyle görülme sıklığı artmaktadır.

Üriner İnkontinans tedavi edilebilir bir hastalıktır. Stres Üriner İnkontinansın tedavisinde Bulking Ajanlar uzun yıllardır uygulanmaktadır.

Urolon

Urolon™

Urolon™, Stres Üriner İnkontinansı tedavisinde; ameliyatsız, hızlı, güvenli, yan etkisi düşük ve oldukça etkili bir çözüm sunmaktadır. Urolon biyo-emilebilir (Biorezorbabl) yeni jenerasyon bir Bulking Implant’tır.

Urolon non-pirojenik, biyoemilebilir bir implanttır. Uzun dönemli neo-kolajen oluşumunu destekleyen sentetik Polikaprolakton (PCL) mikro-kürecikleri ile anında bulking etkisi sağlayan Karboksimetilselüloz (CMC) taşıyıcı jel’den oluşmaktadır. Urolon’un içeriğinde bulunan Polikaprolakton (PLC) ve Karboksimetilselüloz (CMC), FDA ve CE tarafından biouyumluğu ve birezorbabl özellikleri ile güvenlik ve uzun dönemli etkileri onaylanmış maddelerdir.

Urolon uygulaması sonrasında, 3-6-9-12 ve 24 aylık klinik çalışmaları değerlendirilmiştir. Uygulama yapılan hastaların kısa, orta ve uzun dönem yaşam kalitesi artışı değerlendirmesinde, hasta yaşam kalitelerinde (%89-%91 oranında) belirgin bir atış gerçekleştiği görülmüştür.

Urolon™ Avantajları

SUI tedavisinde kullanılan biorezorbabl bir üretral bulking implanttır.
Biyo-degradasyon bir özelliğe sahiptir. Biyolojik olarak ayrışan bir yapıdadır.
Biyo-uyumluluğu olan bir üründür. Toksik, imunolojik herhangi bir etkiye yol açmaz.
Migrasyon yapmaz. Mikrokürecikler bulunduları yerde absorbe edilirler. Uygulama sonrası PLC’nin hacim ve yoğunluğu aynı kalırken molekül ağırlığı zamanla azalır. Sonraki aşamada ise PLC tamamen absorbe edilerek vücuttan atılır.
Non-Erozivdir.
Allerjik bir yan etkisi yoktur.
Anında Etki Gösterir.
Uzun süreli etkinliği vardır.
Güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği sunar.
Geleneksel bulking ajanlara göre, daha az hacimde, yüksek bulking etkisi sağlar.

Urolon